Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A megadott személyi adatokat  a csempedekor.hu áruház, azaz Krajczár-Sári Katalin Linda - egyéni vállalkozó - kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a csempedekor.hu áruháztól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor az adatvédelmi nyilvántartásról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 65-68. §-ai rendelkezéseinek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a csempedekor.hu áruház, azaz Krajczár-Sári Katalin Linda - egyéni vállalkozó - birtokolja az oldalainkon látható információkat. A csempedekor.hu áruház oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A szolgáltató neve: Krajczár-Sári Katalin Linda
A szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Gida patak utca 8/A
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: csempedekor@gmail.com
A szolgáltató nyilvántartási száma: 50815562
A szolgáltató adószáma: 67824902-1-28
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: kekkh
A szolgáltató telefonszáma: +3620-822 52 66
Adatvédelmi nyilvántartási száma: nem szükséges
"a) az olyan adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban lévő személyek adataira vonatkozik? Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha - az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel, - az adatkezelés célja az érintett számára ismert, - a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, - az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel, - az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből (ide nem értve az adatfeldolgozónak történő adatátadást), - az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.
b) a hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelést? Online hírlevél szolgáltatás esetén (például értesítés árleszállításokról, akciókról, új termékekről) a reklámcélú (direkt marketing) küldemények küldésére vonatkozó szabályokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) tartalmazza. Amennyiben a hírlevél szolgáltatás direkt marketing célra is irányul, úgy e tevékenység nem esik az Infotv. 65. § (3) bekezdés kivételi szabályainak hatálya alá és ebben az esetben kérelmezni szükséges az adatkezelés nyilvántartásba vételét. c) a web áruház/honlap üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelést? Amennyiben az a) pontban felsorolt ügyfélkapcsolat feltételei fennállnak, és nem valósul meg a b) pontban ismertetett, érintetteknek történő hírlevél küldése, a web áruház/honlap működtetését nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba. "
 
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu